←←← Tillbaka
Tweet

Bukowskis och #jagärhär säljer Kent-foton momsfritt

Publicerad 26 Oktober, 2017

#jagärhär finansierades i utstuderat momsbedrägeri

Journalisten Mina Dennert-Morwing, vars far Hans är känd vapenexportör, arbetar enligt egen utsago för godheten i samhället. Detta leder ofta till en speciell psykologi i Sverige, nämligen att man inte kan göra fel, lagar och regler är inte så noga eftersom man arbetar för de "utsatta". De befinner sig alltid i ett akut läge som står över lagboken - de var ju trots allt i ett gott syfte säger de. När Mina själv identifierar en motståndare är dock finstilta teknikaliteter extremt viktiga för samhällsöverlevnanden som hon påvisat genom att uppmana till polisanmälningar mot Katerina Janouch för att hon skulle sakna "ansvarig utgivare" för det som hon själv skriver. Ett i sig sinnessjukt påstående som Mina hyllar som angreppspunkt.

Vi kan nu visa att hela grunden till organisationen #jagärhär är ett momsbedrägeri organiserat av Saurabh Sinha.

Mina Dennerts terrormanual

Bakgrund

Saurabh Sinha organiserade med privata pengar ett spektakel där Kent fotograferades under den sista konserten 17 December, 2016. Fotograferna var JOANNA NORDAHL, JONAS LINELL och JOHAN RENCK som enligt plan donerade sina nya foton till ett välgörande ändamål, i detta fall en auktion med #jagärhär som förmånstagare. Välgörenhetsauktionen "Om du var här" leddes av Martin Renck och Saurabh Sinha med syftet att tillföra demokratiterroristerna startkapital.

Saurabhs involvering med paret Dennert slutade i personlig ekenomisk katastrof med 60-70.000 kronor i förlust enligt egen utsago och han menar att de idag är "döda för honom".

Nya foton blir begagnade

Bukowskis såg sin medverkan i välgörenhetsauktionen som marknadsföring och tog enligt egen uppgift inga avgifter på försäljningen. Eftersom de efterskänkte alla avgifter tog de heller ingen moms på försäljningen vare sig på avgifterna eller de nya fotona. De har helt enkelt hittat på att fotona som togs i December och ramades in och såldes i Februari var begagnat gods och skickade hela köpeskillingen momsfritt till demokratiterrorgruppen #jagärhär.

Det tillkommer alltså en momsavgift på köpeskillningen på 1.185.000 kronor med 25 procent, eller 296.250 kronor som inte har betalts in till skatteverket. Troligtvis kommer bedömningen göras att momsen är en del av priset för att skydda köparen och i detta fall har alltså föreningen #jagärhär en momsinbetalning på 237.000 kronor att göra.

Enligt skatteverket skall företag med en omsättning på över 1 miljon per år redovisa momsen senast varje kvartal. Denna moms skall alltså rimligtvis ha redovisats av #jagärhär revisor Conny Wahlström i Kista redan i slutet av Mars beroende lite på vilket räkenskapsår som föreningen använder.

Granskning Sverige har meddelat att de samtalat med tre personer, bland annat Anna Svensson, CFO på Bukowskis och alla har förklarat att moms inte ingick i köpet, vilket är ett bevisat brott mot skatteverkets regelverk. Se skatteverkets regelverk sidan 15 och 24.

Det väntar därför troligtvis en problematisk tid för auktionsfirman där alla deras momstransaktioner kommer att gås igenom av svenska skattemyndigheter.

Andra finansiärer av terrorgruppen #jagärhär är Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti som genom Stiftelsen Anna Lindhs Minnesfond donerade 150.000 kronor och Svenska Mässan Gothia Towers AB som gav dem en del av inträdet till Bokmässan 2017.

#jagärhär är primärt asylaktivister som attackerar i svärm och massanmäler.