←←← Tillbaka
Tweet

Görel Envall är med i kärngruppen i Göteborg/Billdal som attackerar yttrandefriheten

Publicerad 11 September, 2017

#jagärhärs terrorenhet i Göteborg/Billdal leds av Mina Shourangiz Jannica Dennert

Görel Envall näthatare

Görel Envall
Barytongatan 30 lgh 1001
421 38 Västra Frölunda
19730719
Telefonnummer: 070-042 24 45 , 073-516 43 76 , 076-347 37 80

FÖRELÄSARE FÖR NÄTTERRORGRUPPEN JAGÄRHÄR

Medlemskap:

Ung i Sverige
Miljöpartiet de gröna i Göteborg
Folkkampanj för asylrätt
Refugees Welcome Sverige
Allt åt alla Göteborg
Vänsterpartiet
Stiftelsen Expo
Feministiskt initiativ

Information om terrorledare och #jagärhär insidern Görel Envall

Görel är en av de ledande inom terrorinitiativet #jagärhär som arbetar med svärmattacker för att förtrycka både demokrati och yttrandefrihet. De skriver rakt ut på sin sida att de inte vill ändra andra människors åsikter utan enbart störa och bryta, vilket är bevisat med åskilliga attacker som styrs av deras administratörer under Magnus Dennerts översyn på SVT Göteborg.

Mina Dennart grundade tillsammans med sin make Magnus, en terrorledare, feminist och öppen hatare av vad han kallar för "den feta vite mannen". De har tillsammans tagit in Görel i nätverket och anställt henne som föreläsare för att expandera terrorverksamheten i Sverige.

Hon driver sin verksamhet primärt på Facebook genom att styra in grupper med hundratals personer i en svärm mot ett specifikt kommentatorsfält, inlägg eller video.

Mina Shourangiz Jannica Dennert målsättning är att försöka bryta sönder demokratin med ett "väktarråd" enligt Iransk modell. De vill bygga en verksamhet som fungerar som en domstol inom sociala medier där de bestämmer vem som får säga vad och när.

DE HAR POLARISERAT SAMTALET I SAMHÄLLET ENORMT MED SINA ATTACKER. DE RADIKALISERAR INDIVIDER VARJE DAG MED SIN ÅSIKTS OCH DEMOKRATITERROR. GÖREL ÄR FORTFARANDE AKTIV MED ATT FÖRFÖLJA FOLK PÅ INTENET - DETTA TROTS FLERTALET ANMÄLNINGAR.

Hon visar på grova motsättningar i sitt förhållningssätt. Å en sidan säger hon sig vara för yttrandefrihet men arbetar samtidigt aktivt med kriminella och grundlagsvidriga metoder som bryter mot FN-stadgar för att tysta eller förgöra människor och organisationer med andra åsikter än hon själv. Det rör sig alltså om en riktigt kluven människa som vrider och vänder på allt till SIN fördel hela tiden.

Görel Envall näthaterska

Vidare är hon utbildad socionom och arbetar med att förebygga sexuell och psykisk ohälsa bland unga. Hon har vidareutbildningar i sexologi och genusvetenskap och har arbetat ideellt inom RFSL och RFSU. Trots detta vill hon inte ge svenska kvinnor en hotbild gällande varken grova våldtäkter eller de extremt livsförstörande gruppvåldtäkterna. Detta visar återigen på vidrigheten i denna människa som mänskligheten aldrig borde förlåta. Det är just personer som Görel och personal på BRÅ som vägrar ge ut en klar hotbild och de har därmed orsakar hundratals, kanske tusentals helt onödiga våldtäkter genom åren. ATT ARBETA MOT INFORMATIONSFRIHET ÄR ETT FOLKRÄTTSBROTT. Svenska flickor har en rätt, en absolut rätt att få reda på vilka riskgrupperna är och hur de skall hantera Görels nytillkomna barn i samhället för att skydda sin personliga integritet. VIDRIGT. EN SKAM. OFÖRSVARLIGT.

#jagärhär är en asylaktivister med säte hos SVT i Göteborg/Billdal som vill ha helt öppna gränser. Yttringar som propagerar för en minskning av massinvandringen definierar de som hat och stänger ner med kriminella svärmangrepp.