←←← Tillbaka
Tweet

Afghaner har extrem överrepresentation i gruppvåldtäkter.

Publicerad 18 Mars, 2017

www.gangrapesweden.com är nu uppdaterad med domar som registrerats till och med Februari 2017 och 40 nya domar har tillkommit varav 15 har bedömts vara gruppvåldtäkter.

Materialet omfattar därmed 134 domslut totalt varav 50 är indexerade som gruppvåldtäkter.

I de 15 nya gruppvåldtäktsdomarna förekommer totalt 37 personer och den totala mängden indexerade gruppvåldtäktsmän går därmed från 88 till 125.

Den totala strafftiden för icke-svenskar uppgår nu till 254 år och kan jämföras med 24 år för svenskar. Om 20 % av befolkningen antas vara icke-svenskar ger detta alltså en överrepresentation med en faktor 42 för icke-svenskar.

Den totala mängden gruppvåldtäktsmän med Afghanskt medborgarskap är nu 23, men ytterligare Afghaner förekommer i gruppen "ICKE-SVENSK". Den Afghanska folkgruppen i Sverige är ungefär 40.000 och den Svenska 8 miljoner och detta ger en överrepresentation med en faktor 200. De total strafftiden för Afghaner är 62 år och om jämförelsen görs på total strafftid så blir överrepresentationen en faktor 500 (eller 50.000 %).