←←← Tillbaka
Tweet

Icke svenskar begår nästan 25 gånger så många gruppvåldtäkter som svenskar.

Publicerad 14 Augusti, 2016

www.gangrapesweden.com är en databasbaserad analysplattform för att studera våldsbrott i allmän mening men huvudfokus ligger på våldtäkter. Under året 2016 har alla brottsfall som innehåller åtalspunkten våldtäkt i någon mening samlats in under kriteriet att två eller fler skall vara åtalade tillsammans i samma domslut.

Sverige har 48 tingsrätter och detta är därför ett stort administrativt arbete eftersom alla måste kontaktas individuellt och de har olika regelverk gällande utlämnande av målförteckningar och den typen av sökningar man kan beställa. Till exempel vägrar Stockholms tingsrätt att lämna ut målförteckningar, andra tillhandahåller inte materialet i Excel format medan tingsrätter som Södertörn och Malmö ger full tillgång till materialet. De tingsrätter som inte vill lämna ut målförteckningar kan dock söka upp alla våldtäktsfall efter givna kriterier och lämna ut domarna för vidare analys.

Databasen är populerad med 106 våldtäktsfall med domslut från 2011 till slutet av 2015. Fallen har samlats in utan att beakta etnicitet eller nationell tillhörighet för de tilltalade och ingen bedömningar har gjorts av fallens validitet för projektet förutom att minst en åtalspunkt om sexuellt relaterat brott återfinns och två eller fler tilltalade utpekas. Alla 48 tingsrätter har överlämnat efterfrågat material utan undantag.

I domsluten framgår inte etnicitet på de tilltalade utan bara känt medborgarskap om utländskt. I många fall saknas också komplett personnummer och födelsedatum. På grund av detta har fallen tre olika nationalitetsbeteckningar, SVERIGE, ICKE SVENSK och KÄNT ICKE-SVENSKT MEDBORGARSKAP och baserat på namnet på den tilltalade får man avgöra om personen ifråga är svensk eller inte. I några få undantag kan en svensk alltså vara en finsk person med svenskt namn eller en person med svensk mor och Afrikansk far, precis på samma sätt som en svensk kan ha övergått till den muslimska tron och ändrat sitt namn.

Det totala antalet personer i domsluten är 269 varav 105 är svenskar eller 39 %. Om 20 % av Sveriges befolkning för de målgrupper som primärt begår sexuella övergrepp är icke svenskar så har de en överrepresentation med en faktor 6.2 i de domsluten som har samlats in, men detta innefattar personer som blivit frikända eller dömda för annat än sexualbrott.

För att vidare analysera fallen vidare lästes domarna igenom för att utreda om de åtalade dömts för sexualbrott eller inte. Av de 269 personerna i domarna har 171 dömts för någon form av sexualbrott, allt från barnpornografibrott, sexuellt ofredande till grov våldtäkt mot barn. Det nya materialet omfattar totalt 63 svenskar eller 37 %, med andra ord har ungefär lika många svenska som icke-svenskar inte dömts för sexualbrott i råmaterialet. Detta indikerar att ingen utbredd diskriminering förkommer. Om vi igen gör antagandet att 20 % av Sveriges befolkning är icke svenskar så har de en överrepresentation med en faktor 6.9. Det är alltså 590 % högre sannolikhet att en icke-svensk begår ett sexualbrott baserat på det materialet som har samlats in från tingsrätterna.

Det legala begreppet gruppvåldtäkt existerar inte i Sverige och därför har de 106 fallen analyserats individuellt för att ta fram de fallen där två eller fler gärningsmän delar på sitt offer. I 25 av fallen har endast en person dömts för sexualbrott, i ett dömdes de för djurplågeri, i fyra av fallen förekom inga övergrepp i grupp utan bedömdes som separata händelser och i 18 av fallen blev ingen dömd alls. Vidare har 16 av fallen handlat om en minderårig flicka som blir utnyttjad vid olika tillfällen, både med och utan tvång. Det är också två fall som är sexuella ofredanden och fem som rör sig om pedofili.

Detta lämnar alltså 35 fall i kategorin gruppvåldtäkt som av många upplevs som den grövsta formen av våldtäkt. Det totala antalet icke-svenskar i denna grupp är 75 och svenskarna summeras till 13 personer, eller 15 %. Om 20 % av Sveriges befolkning är icke svenskar så har de en överrepresentation med en faktor 23.1. Slutsatsen är att det är 2210 % högre sannolikhet att en icke-svensk begår ett sexualbrott i grupp.