←←← Tillbaka
Tweet

Leder Johanna Olseryd mörkläggningen av våldtäktsepidemins verkliga orsaker?

Publicerad 2 April, 2017

Johanna Olseryd BRÅ

HUMAN RIGHTS VIOLATOR

WARNING - IS IT THE CASE THAT JOHANNA OLSERYD IS A SERIAL VIOLATOR OF RESOLUTION 59 OF THE UN GENERAL ASSEMBLY ADOPTED IN 1946, AS WELL AS ARTICLE 19 OF THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (1948)? FOR MORE INFORMATION SEE THIS PAGE. FOI legislation reflects the fundamental premise that all information held by governments and governmental institutions is in principle public and may only be withheld if there are legitimate reasons.

Johanna Olseryds rapporter med fokus på mörkläggning

Johanna Olseryd är den person på BRÅ som framträder mest i de rapporter och studier som produceras gällande våldtäkter i Sverige de senaste åren.

Hon kallar sig själv för en Veggie feminist på sin instagramsida och är just nu 31 år gammal och hade enligt fackföreningstidningen Publikt en månadslön på 35 600 kronor under 2014 för sin anställning på BRÅ. De skriver också att hon gillar att leka detektiv på jobbet och studerar olika källor med viss fokus på kön och ålder. Johanna hävdar i artikeln att hon har möjlighet att påverka ganska mycket och hon vill ha högre lön för sitt arbete.

Johanna Olseryd har tidigare arbetat med analyser av cykelstölder enligt Dagens Juridik och kommit fram till att årstiderna har ett samband med den brottsligheten.

BRÅ är en statlig svensk organisation som har en del olika ansvarsområden. Det står i deras egen verksamhetsbeskrivning att de verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. De skall också ta fram fakta om brottsligheten, utveckla kunskapskällor om gärningsmän, ge underlag för åtgärder, stödja brottsförebyggande insatser och sprida kunskap om forskningsprojekt.

Vad gäller våldtäkter, grova våldtäkter och även de extremt grova gruppvåldtäkterna borde alltså direktiven för Johanna Olseryd vara mycket klara. Hon har producerat följande två rapporter:

Sexualbrott (PDF från Februari 2017)
Våldtäktsbrottets hantering i rättskedjan (PDF från December 2015)

I rapporterna framför hon följande analys och hotbild till svenska folket:


Vidare ställer hon frågan Vilka är förövare vid våldtäkt mot barn? och kommer fram till att pedofiler är äldre än barn och ofta bekanta. För ungdomar kommer hon fram till att de har ungefär samma ålder och att det blir vanligare att förövaren är obekant med offret.

I sektionen om brottsförebyggande åtgärder och strategier skriver hon följande:

Primär prevention är åtgärder som är inriktade på hela befolkningen
Sekundär prevention handlar om förebyggande insatser för riskgrupper
Det finns metoder som hjälper barn att bli mer medvetna om kroppsliga gränser och oönskad beröring.
Det finns fokus för primär prevention på att minska ojämlikheter mellan könen
Initiativ existerar med att förändra tankar som stödjer brott, att bättre hantera vrede, impulsivitet och sexuell upptagenhet samt att utveckla återfallsförebyggande

Vad är då slutsatsen som en lekman kan dra av Johanna Olseryds arbete på BRÅ?

Att våldtäkterna i Sverige kommer att minska om Johanna får den högre lön som hon vill ha.

Vilka personer på BRÅ är ansvariga för den totala mörkläggning av fakta?


Sedan 2011 leder generaldirektören ERIK OLOF WENNERSTÖM BRÅs mörkläggningsarbete av våldtäkter.