←←← Tillbaka
Tweet

Klara Hradilova Selin - ett av Sveriges största demokratihot?

Publicerad 5 April, 2017

Klara Hradilova Selin BRÅ

LEADER OF HUMAN RIGHTS VIOLATORS?

Är Klara Hradilova Selin skyldig till grova brott (och medhjälp till brott) mot mänskliga rättigheter?, se FN-stadgar om FOI. FOI legislation reflects the fundamental premise that all information held by governments and governmental institutions is in principle public and may only be withheld if there are legitimate reasons.

Klara Hradilova Selin är en äldre och mer etablerad forskare på BRÅ med en doktorsexamen i Sociologi från Stockholms Universitet. Hon får mycket utrymme i svensk media och citeras ofta som expert på våldtäktsrelaterade samhällsproblem.

Klara har skrivit följande rapport för BRÅ:

Våldtäkt mot personer 15 år och äldre - Utvecklingen under åren 1995—2006 (PDF från 2008)

De som har bidragit till rapporten förutom Klara Selin är: Lotta Nilsson (planerade studien), Kristina Jerre, Alexandra Skarp och Nina Törnqvist (kodningsarbete), Christian Diesen, professor i straffrätt vid Stockholms universitet, och Tove Petterson, docent i kriminologi vid Statens institutionsstyrelse, Josef Zila, docent vid Stockholms universitet, Tony Demitz-Helin, Länskriminalpolisen i Stockholm och Viktoria Karlsson vid Åklagarmyndigheten i Göteborg.

I sammanfattning på BRÅs hemsida, samt i rapportens förord som är skriven av Generaldirektör Jan Andersson och Enhetschef Felipe Estrada, står det:

Att det väl känt att sexualbrott i allmänhet och våldtäkt i synnerhet är en brottstyp som inte är enkel att studera.
Genom att utgå från de utsatta kvinnornas beskrivningar och förståelse av brottet kan BRÅ beskriva den förändrade strukturen i de våldtäkter som kommer till rättsväsendets kännedom.

Det är alltså relevant att titta på vilka arbetsmetoder som Klara använder, analysera hennes resultat, se om hon verkligen lyckas beskriva de förändrade strukturer hon pratar om samt att belysa vad som sen kommer till allmänhetens och svenska myndigheters kännedom från hennes rapport.

Enligt Klara är undersökningens övergripande syfte är att studera förändringar i brottsstrukturen av polisanmälda fall av våldtäkt och våldtäktsförsök mellan 1995 och 2006.

Vad använder Klara för datakällor i rapporten? Detta utgör alltså basen i Klaras analys av våldtäkter för en tioårsperiod och hon saknar alltså en del relevanta bitar: Nu vet vi alltså varför sexualbrott inte är enkla att studera för Klara och hennes kollegor men vi saknar bevis att detta är allmänt känt som BRÅ påstår.

Hur beskriver då Klara den förändrade strukturen? (sidan 59 och framåt) Den största strukturella förändringen vad gäller de ökade våldtäkterna är alltså Klara Hradilova Selin egna kunskapsluckor.

Vad kommer till allmänhetens och svenska myndigheters kännedom från hennes rapport? Redan i grundskolan kommer man inte undan med att hänvisa till kunskapsluckor utan förväntas efterforska. Stockholms Universitet verkar alltså examinera doktorander med lägre krav än svenska grundskolan.

Generaldirektör ERIK OLOF WENNERSTRÖM är sedan 2011 ansvarig för BRÅs arbete.