←←← Tillbaka
Tweet

Lisa Wallin sprider vidare BRÅ rapporter som mörklägger den svenska våldtäktsepidemin?

Publicerad 3 April, 2017

Lisa Wallin BRÅ

POSSIBLE HUMAN RIGHTS VIOLATOR?

Lisa Wallin är troligen involverad i grova brott mot mänskliga rättigheter, se FN-stadgar om FOI, och möjligtvis även folkrättsbrott genom sin medverkan i den totala mörkläggningen av grova våldtäktsbrott. FOI legislation reflects the fundamental premise that all information held by governments and governmental institutions is in principle public and may only be withheld if there are legitimate reasons.

Lisa Wallin, specialist på spridning av mörkläggande rapporter?

Hon har deltagit i en minst sagt besvärande mörkläggning där det svenska våldtäktsfenomenet helt godtyckligt har styrts om mot en vansinnig form av genusforskning trots att de själva vet att det finns mycket begränsade möjligheter för en kvinna att genomföra en våldtäkt.

Om Lisa Wallin hade jobbat med haveriutredningar om flygkrascher på Statens haverikommission hade det svenska folket fått ta del av rapporter med könsfördelning och åldersgrupper för de omkomna utan vidare förklaringar om orsakerna. Kanske hade hon pekat på att kvinnliga piloter har lägre löner och har svårare att göra karriär också?

I slutet av Februari 2017 publicerade Lisa Wallin en rapport om brottsutvecklingen i Sverige som redaktör:

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015 (PDF från Februari 2017)

Rapporten som innehåller material från EMILY JOHANNA OLSERYD och KLARA HRADILOVA SELIN om just våldtäkter på sidorna 122 till 151 är minst sagt bristfällig.

I sammanfattning skriver de att För de flesta av måtten handlar det om mer än en fördubbling på 15 år och läsaren förväntar sig självklart ett tydlig och genomsynlig haveriutredning efter att ha läst detta, speciellt då BRÅ är en statlig myndighet finansierad med skattemedel och har en personalstyrka på över 100 personer.

Totalt har delrapporten 29 sidor i Lisa Wallin's brottsrapport och den kan enkelt sammanfattas med en mening - män våldtar och de har olika ålderskategorier precis på samma sätt som offren. Slutsatsen är alltså att män är riskgruppen och att män våldtar.

Trots att gruppvåldtäkterna har haft väldigt stor uppmärksamhet de senaste fem åren omnämns de inte alls av Lisa. Ord som nationalitet, etnicitet, kultur, religion, ursprung, bakgrund, utbildning för förövare, familjeförhållande nämns inte en enda gång i denna haveriutredning. Har de ens hittat flygplanskroppen kan man fråga sig?

Vad är det för faktorer som genusforskarna missar? I princip allt som har med verkligheten att göra:
Detta är alltså ett multivariabelt problem att analysera med kanske 30-50 reella företeelser i samhället, men utredarna verkar tro att det en enkel envariabel korrelationsanalys. Den bistra sanningen är tyvärr att man först och främst måste vara en ärlig och rakryggad människa och sen förstå sig på forskning och metoder som har med orsak och verkan att göra.

Den goda nyheten är att Lisa nyligen har fått påökt i lönekuvertet och därmed kommer vi troligtvis se en minskning av våldtäkterna under en nära framtid enligt JOHANNA OLSERYD. Den dåliga nyheten är att det enligt deras egna rapporter lagfördes närmare 2200 sexualbrott under 2015 och hade Lisa och de andra genusforskarna gjort sitt jobb så hade detta kanske kunnat reduceras med 10-20 %.

Om detta stämmer är de därmed ansvariga för en genomsyrande mediamanipulation av extrema proportioner och har personliga ansvar för mellan 200 till 400 lagförda våldtäkter per år, men den stora frågan är -- är det genusforskarna på BRÅ som vilseleder politikerna eller är det politikerna som tvingar genusforskarna att vilseleda politikerna själva? Bara Morgan Johansson (S) och hans företrädare kan svara på den frågan, men denna mörkläggning har ju pågått i decennier nu.

Den stora festen för BRÅ börjar nog när en stor del av den svenska befolkning sitter inlåsta i "gated communities" med säkerhetsvakter och privattransporter till skolorna och deras mörkläggningsrapporter inte längre behöver dessa stora ingrepp av envariabelfokuserade genusforskare.

Generaldirektör ERIK OLOF WENNERSTRÖM är sedan 2011 ansvarig för BRÅ's arbete.

Fotnot: Lisa Maria Wallin är gift med "El Jefe" Carlos Ortiz (Mr Lova lova!) och har två barn och en hund som heter Tindra Terrorist. Hon kallar dem för "La perra blanca y el perro negro!"