←←← Tillbaka
Tweet

Uno Gustav Hugo Fors - avdelningschef på Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV

Publicerad 20 Oktober, 2017

Frågande Tweet om #jagärhär leder till summarisk akademisk avrättning av Uno Fors?

Uno Gustav Hugo Fors avrättning

Uno Gustav Hugo Fors - 19561111
Vårliden 13 B
135 61 Tyresö
08-6747479, 08-6072725, 070-2472725

Tandläkare.
Avdelningschef på DSV - Stockholms Universitet.
Initiativtagare till projektet Refugee Trauma.

Uno Fors akademiska avrättning

Den 18 September, 2017 genomförde Uno Fors en totalt hänsynslös, brutal och förnedrande akademisk avrättning på en kollega sen sju år tillbaka. Avrättningen gjordes helt utan diskussioner med kollegan, som dessutom till hans kännedom, befann sig i mindre produktiv konvalescensperioden efter en brutal misshandel.

Unos totala maktfullkommlighet och mytomani ledde honom sen in på en mycket grov förtalningskampanj i samarbete med Lars Ilshammar (Kungliga Biblioteket) och Kajsa Klein (timanställd på Stockholms Universitet) som tidigare har varit inblandad i kriminell finanseringen av USAs presidentval.

De anklagar i ett grovt övertramp forskaren för antisemitism eftersom namnet Soros nämnts i en mening och framför dessutom åskilliga lögner i tidningen Dagens Nyheter.

Resultat av Unos avskedande och smutskastningen av den affilierade kollegan är att personen troligtvis aldrig kommer att kunna ha en akademisk position inom Sveriges gränser. Det omöjliggör också ansökan om framtida forskningsanslag och mycket annat. Det rör sig alltså om en totalt förgörande av en annan människas värdighet och grundlagsskyddade rättigheter helt utan diskussion. Detta kan alltså handla om en påtvingad landsförvisning då Uno borde vara väl medveten av konsekvenserna i den akademiska världen. Enligt Tidningen Nya Tider, som uppbär statligt presstöd, initierades allt detta av terrorgruppen #jagärhär. En affiliation handlar ju om att kunna söka forskningsanslag till största delen.

Uno Fors summariska avrättning

Detta är den fullständiga officiella förklaringen från Uno Fors gällande avaffiliering av kollegan. Detta föregicks inte av varken frågor eller diskussion och stöddes enligt Uno av hela styrelsen som består av honom själv, Jelena Zdravkovic, Henrik Boström (numera på annan avdelning), Teresa Cerratto-Pargman, Stefan Möller, Harko Verhagen och möjligtvis andra personer.

Uno Gustav Hugo Fors DSV

Han menar alltså att forskaren ifråga är kopplad till antidemokrati och hat på internet, ett påstående som i sig är rent förtal och lämnar ingen som helst bevisföring över detta och fortsätter sen att påpeka att forskaren är aktiv på Twitter och diskuterar känsliga ämnen som migration och nationalism. Därefter följer ett påstående om att det inte får framgå att DSV är anställningsplatsen för forskaren. Man får alltså inte berätta var man jobbar om man har "fel åsikter" enligt Uno och därefter genomför han sin akademiska avrättning med styrelsens understöd.

Det står alltså redan här klart att det handlar om en politiskt motiverad avrättning. I brevet medföljer en kopia på en tweet gällande Kajsa Klein på Stockholms Universitet som i sig inte omnämns i emailtexten, men som kan tolkas som Unos primära motivering till uppsägningen.

Vad står det i denna tweet som motiverar att förgöra en medmänniska och få deras akademiska karriär förstörd?

Hate org (organization) leader (#jagärhär) - Kajsa Klein - censors to death others views online yet teaches at Stockholm Uni?

Det är alltså en fråga från, i detta fall en icke-svensk person, som inte kan förstå hur en person på Stockholms Universitet kan medverka i gruppen #jagärhär vars officiella syfte är att "bryta och störa" och som uttrycker att medverkan "handlar inte om att få andra att ändra sin åsikt". Det är ett välkänt faktum att gruppen genom massanmälningar och andra knep, bland annat upphovsrättsanmälningar i samarbete med SVT har stängt ner eller blockat flertalet sidor på Facebook. Det är alltså en berättigad fråga att ställa och saknar helt koppling till Unos motivering för hans akademiska avrättning.

Uno Fors mytomani

Direkt efter Unos exponering av Nya Tider gick Stockholms Universitet in i "lock-down mode" och lade munkavel på alla anställda och avsatte pressavdelningen för att hantera problemen som uppstått i samband med hans akademiska avrättning. Samtidigt påbörjades en förtals och smutskastningskampanj i samarbete med Lars Ilshammar och Kajsa Klein som omnäms i hans bifogade tweet.

Detta utmynnar från alla lögner som Uno själv framförde (inspelat) till Nya Tider. Till exemepel påstod han följande:

Du kan ju inte bli avstängd om du inte har med oss att göra.
Han påstår dock att hon blev affilierad först tidigare i år. En lögn eftersom anställningen pågick från 2010 till 2014 som därefter övergick i en affiliation.
Unu Fors skyller på att hon inte producerat något av värde för institutionen. Detta är också en grymt förnedrande lögn, speciellt då han vet att personen befinner sig i en konvalescensperiod efter ett brutalt överfall som immobiliserade personen i över ett år.
På frågan om hur han blivit uppmärksammad på Twitterdiskussioner svarar han; "Det behöver jag inte svara på"

Det visar sig också i Nya Tiders artikel att Kajsa Kleins avdelningen består av bland annat Sigurd Allern, grundare av ett maoist-leninistmarxistiskt parti och redaktör för partitidningen Klassekampen och Helen Hägglund som länkar till den vänsterextrema våldsgruppen AFA, klassad som terroristorganisation i USA.

Man kan alltså både vara revolutionär antidemokrat och terroristsupporter på Stockholms Universitet med fortsatta forskningsanslag, men man kan tydligen inte Tweeta om antidemokratiska grupper.

Uno Fors förtalskampanj i samarbete med Lars Ilshammar

Först ut i den grova förtalskampanjen var Lars som skrev följande på sin Facebooksida i samarbete med Kajsa Klein:

Lars Ilshammar förtal

Detta följs upp av er artikel i DN där Uno sätter på sig offerkoftan och beklagar sig över de negativa effekterna som troligtvis baseras på hans ensidiga tolking av en Tweet och akademiska avrättning. Han försöker igen påskina att forskaren har gjort uttalanden i intitutionens namn, en total lögn och förtal. I artikeln omnämns i en helt bisarr vändning dessutom inte Nya Tider som är den massmediala källan.

Uno Fors DSV lögner och förtal

Det står alltså helt klart att Uno Fors är en mytoman som genomfört en akademisk avrättning på helt felaktiga grunder, troligtvis efter påverkan av antidemokratiska och terrorsympatiserande personer på annan institution på Stockholms Universitet och deltagit i en mycket grym och hänsysnlös förtalskampanj för att i efterhand kunna motivera sin diktatoriska avrättning och förgörande av en medmänniska.

#jagärhär är primärt asylaktivister vars förföljnings och terrorkampanjer har omtalats i media vid flertalet tillfällen.