←←← Tillbaka
Tweet

Information

Nyhetstjänst och kollaborationsplattform för våldtäktsstatistik

Antalet sexualbrott i Sverige har sedan mitten på 70-talet ökat från omkring 3000 per år till drygt 17 000 år 2011 [1]. Detta är givetvis mycket oroväckande men i denna statistik döljer sig ett för Sverige nytt fenomen.

Antalet gruppvåldtäkter ökar kraftigt, det vill säga våldtäkter som utförs av fler än en gärningsman. Gruppvåldtäkter var en för allmänheten i stort sett en okänd företeelse under 70-80 talet.

År 2000 kunde emellertid Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, för perioden 1991-1999 identifiera omkring 30-60 fall per år [2]. En fyrfaldig ökning kunde senare konstateras då det år 2006 anmäldes hela 553 fall [3]. I en artikel [4] år 2013 hänvisar tidskriften Forskning och Framsteg till nämnda rapporter och skriver att av de omkring 6000 våldtäktsfall som anmälts till polisen år 2011 så var hela 17 % (drygt 1000 fall) gruppvåldtäkter.

Antalet gruppvåldtäkter ökar alltså dramatiskt. Den mycket oroande trenden är tillsammans med det ökande antalet våldtäkter i övrigt en mycket viktig samhällsfråga som inte får tillnärmelsevis så mycket uppmärksamhet som den borde ha i andra medier.

www.gangrapesweden.com är en nyhetstjänst med opinionsbildande artiklar, dagsaktuella kommentarer, länksamlingar, statistiska analyser och rättslig information om gruppvåldtäkter och syftet med tjänsten är att informera om den kraftiga ökningen av gruppvåldtäkter och att analysera samt kritisera orsakerna till denna och väcka debatt.

Utöver detta fungerar sajten som en kollaborationsportal för de journalister och skribenter som följer utvecklingen inom området. Alla offentliga källor och rådata har gjorts tillgängliga så att en fullständig faktagranskning kan göras för de som är intresserade.

Målsättningar:
Kommentarer om domslut:
Vad är namnanalys:

Journalister, skribenter och andra som vill hjälpa till kan registrera sig på huvudsidan och kontakta redaktören.

Källförteckning:

[1] Klara Hradilova Selin, David Shannon. Brottsutvecklingen i Sverige år 2008–2011, kap. 5. 2012.
[2] Jan Ahlberg. Statistik om gruppvåldtäkter, Brottsförebyggande Rådet, 2000.
[3] Klara Hradilova Selin. Rapport 2008:13 - Våldtäkt mot personer 15 år eller äldre, 2008.
[4] Henrik Höjer. Dramatisk ökning av antalet anmälda gruppvåldtäkter. Forskning och Framsteg nr 10 (2013).