←←← Tillbaka
Tweet

Presstödsnämnden - en myndighet för vänsterextrema koncernbyggen och propagandaspridning

Nämnden styrs av asylaktivister och kulturmarxister

Presstödet består av tre komponenter, driftsstöd, distributionsstöd och utvecklingsstöd


Fördelning från Presstödsnämnden Kommunisterna (PK) 2016 - Översikt

Fördelning av totalt presstöd på koncernnivå 2016

Fördelning av totalt presstöd per politisk färg 2016

Detaljredovisning av de tre olika presstöden

Driftsstöd per tidning för 2016

Driftsstöd per koncern för 2016

Distributionsstöd per tidning för 2016

Distributionsstöd per koncern för 2016

Utvecklingsstöd per tidning för 2016

Utvecklingsstöd per koncern för 2016